พอดแคสต์: ตอนที่ 6 — การยกระดับทักษะแรงงานผ่านคุณวุฒิที่ มุ่งเน้นด้านอาชีพ

podcast

ยินดีต้อนรับสู่บทที่ 6 ของพอดแคสต์ Art of Learning  

เราได้รับเกียรติจากคุณไซมอน ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายดูแล BTEC ในเอเชีย ของ Pearson มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของการยกระดับ ทักษะแรงงานในเศรษฐกิจยุคใหม่ และความสำคัญของคุณวุฒิที่มุ่งเน้น ด้านอาชีพ  

เราได้พูดคุยกันว่าการยกระดับทักษะช่วยปลดล็อกพลังที่แท้จริงของ พนักงานได้อย่างไร (1:01) การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา ผ่านความสำเร็จของ BTEC (3:35) กระบวนการสร้างคุณวุฒิ BTEC (8:29) เพราะเหตุใดผู้สอนจึงรักการสอนคุณวุฒิ BTEC (12:14) คุณวุฒิ BTEC ที่ได้รับความนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (14:30) BTEC จะส่งผลดี ต่อผู้เรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างไร และอีกหลากหลาย เรื่องราว (17:44)