พอดแคสต์: ตอนที่ 11 — เหตุใดการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีความสำคัญต่อแรงงานยุคใหม่

podcast

ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Art of Learning ตอนที่ 11  

เราได้รับเกียรติจากคุณ Anisa Zulfiqar ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Pearson Asia ที่จะมาสนทนาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสำคัญในฐานะที่เป็นทักษะด้านอารมณ์และสังคมในที่ทำงานสมัยใหม่  

เราจะมาสำรวจถึงความหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและส่วนช่วยในการเสริมทักษะเฉพาะทาง (0:49) ความสำคัญที่เพิ่มสูงขึ้นของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในฐานะทักษะที่พึงปรารถนาและเป็นที่ต้องการ (4:08) การคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นเหมือนกันในทุกอุตสาหกรรมจริงหรือไม่ (7:33) กรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในที่ทำงาน (9:12) จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (10:46) ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (13:31) ความท้าทายในการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในประเทศไทยและเวียดนาม (15:24) และอีกมากมาย