เพราะเหตุใดการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์จึงเป็นอนาคตแห่งการเรียน การสอน

image

ในอินโฟกราฟิก นี้ เราจะมาสำรวจประสิทธิภาพของการทดสอบด้วย คอมพิวเตอร์ (computer-based testing - CBT) ความยุติธรรมของ การทดสอบ และเพราะเหตุใด CBT จึงเป็นอนาคตแห่งการทดสอบ

สำรวจข้อมูลเชิงลึกด้านล่าง