คัมภีร์ผู้สอน: การสอนเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ในโลกปัจจุบัน [ดาวน์โหลดฟรี]

image

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นหนึ่งในทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้นำทางความคิดหลายคนถึงกับกล่าวว่า นี่คือทักษะอันดับหนึ่ง ที่ควรมีในบรรดาทักษะแห่งอนาคต ผู้สอนจึงต้องมีบทบาทเป็นผู้นำใน การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับผู้เรียนในปัจจุบันโดย 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและวิธีการสอนที่กว้างขึ้น

ใน eBook เล่มนี้ คุณจะได้พบกับข้อมูลเชิงลึกสุดพิเศษที่นำไปใช้ได้จริง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ทำงานวิจัยในหัวข้อนี้ มานานหลายปี 

  • แล้วใน eBook เล่มนี้มีอะไรบ้าง
  • การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  • เคล็ดลับในการสอนเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณในปัจจุบัน 
  • ความสำคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  • เจาะลึกเกี่ยวกับการวัดผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและบทบาท 
  • ของเทคโนโลยี ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับการสอนเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ เหมาะกับแต่ละบุคคล 
  • และรายละเอียดของความท้าทายทางวัฒนธรรมและระดับโลกใน การสอนเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เอาชนะคู่แข่งของคุณ – รับสำเนาฟรีได้แล้ววันนี้