การมีทักษะภาษาอังกฤษมีประโยชน์อย่างไร

image

ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับผลตอบแทนในแง่ของชีวิตส่วนตัวและการประกอบวิชาชีพ   

การมีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงแค่เพิ่มโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างและเพิ่มศักยภาพในการหารายได้เท่านั้น แต่ยังช่วยขัดเกลาทักษะด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills) ที่สำคัญอีกด้วย

เราเปิดเผยให้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ในอินโฟกราฟิกด้านล่างนี้