คัมภีร์ผู้สอนฉบับ 2.0: บทบาทของทักษะแห่งอนาคตในโลกของการทำงานยุคใหม

ebook

กระแสโลกาภิวัตน์ ระบบอัตโนมัติ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล้วนผลักดันให้ทักษะ แห่งอนาคตมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เราได้รับสิทธิ์พิเศษในการสนทนากับคุณ Jason Gregory ผู้อำนวยการต่างประเทศ ฝ่าย BTEC ของสหราชอาณาจักรและการฝึกหัดวิชาชีพจาก Pearson เพื่อรับทราบข้อมูล เชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะแห่งอนาคต และบทบาทสำคัญของผู้สอนในการเตรียม ผู้เรียนให้พร้อมสำหรับความต้องการด้านแรงงานในอนาคต

แล้วใน eBook เล่มนี้มีอะไรบ้าง

  • การทำงานร่วมกันจะช่วยให้โลกมีความยืดหยุ่น มีความสามารถ และ มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด (ผู้เรียน ผู้สอน ผู้นำด้านธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบาย) มีบทบาทการทำงานที่สอดคล้องกัน 
  • การสอดแทรกทักษะแห่งอนาคตลงในหลักสูตรสมัยใหม่เพื่อสร้างแนวคิดเรื่อง 'การเรียนรู้อยู่เสมอ' 
  • บทบาทของผู้สอนในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของผู้เรียน 
  • การรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยทักษะแห่งอนาคตที่ทันสมัย และอื่นๆ อีกมากมาย

เอาชนะคู่แข่งของคุณ และดาวน์โหลดสำเนาฟรีได้แล้ววันนี้