แนวทางการส่งมอบการเรียนรู้แบบผสมผสาน

infographic

คู่มือภาพที่อธิบายถึงวิธีใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบผสมผสานในห้องเรียนยุคใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย  

ดูอินโฟกราฟิกด้านล่าง: