การสร้างหลักสูตรที่ครอบคลุมหลายมิติสำหรับแรงงานในอนาคต

article

ในขณะที่เศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเทศต่างๆ เช่น ไทยและเวียดนามต่างก็ต้องการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากขึ้น ManpowerGroup บริษัทผู้จัดหาบุคลากรระดับโลกระบุว่า ประเทศไทยขาดแรงงานที่มีทักษะเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนของงานขาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และการผลิต  

Pearson พร้อมนำเสนอเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้สอนและผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาค และมอบทักษะที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในโลกปัจจุบันให้กับผู้เรียนผ่านหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge Economy) ที่กำลังขยายตัว  

กุญแจสำคัญคือการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษสากล (Global Scale of English) และคุณวุฒิด้านวิชาชีพของ Pearson: Pearson "เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าผู้เรียนต้องการอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความก้าวหน้าด้านอาชีพการงาน" Phil Myers หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศของ Pearson กล่าว   

"เราต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าความก้าวหน้าและโอกาสนั้นมีอะไรบ้าง รวมถึงทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในด้านใดที่จำเป็น รวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีความเข้าใจที่ตรงกับนายจ้างอย่างแท้จริงในแง่องค์ประกอบของเส้นทางแห่งความก้าวหน้านั้น เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่ามีการนำหลักสูตรไปใช้อย่างครบถ้วน"  

การเสาะหาข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม  

Pearson ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเรียนการสอนที่เข้าใจการออกแบบหลักสูตรอย่างถ่องแท้ และตอบสนองต่อการวิจัยของตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว "สิ่งสำคัญสำหรับเราคือการทำงานร่วมกับนายจ้าง" Phil กล่าว นายจ้างมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา เนื่องจากทักษะที่เรียนรู้นั้นกำหนดโดยสิ่งที่นายจ้างต้องการ   

ด้วยเหตุนี้ Pearson จึงได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับวิธีการจัดทำหลักสูตรและคุณวุฒิต่างๆ Phil กล่าว "ผมคิดว่าแนวทางความร่วมมือในการออกแบบหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหมายความว่าเราสามารถทำงานร่วมกับนายจ้างได้อย่างลึกซึ้ง และแน่ใจได้ว่าการออกแบบหลักสูตรจะตอบสนองความต้องการของนายจ้างได้อย่างแท้จริง"  

Jason Gregory ผู้อำนวยการต่างประเทศฝ่าย BTEC แห่งสหราชอาณาจักรและการฝึกหัดวิชาชีพที่ Pearson เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว และเน้นย้ำถึงบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในการนำการฝึกอบด้านวิชาชีพมาใช้ในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ “เรานำข้อมูลทั้งหมดจากนายจ้างมาตีความและแปลงเป็นหลักสูตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่ Pearson ทำร่วมกับนายจ้าง"  

ลงมือทำ ปฏิบัติจริง และมุ่งเน้นอาชีพ 

ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ทำให้คุณวุฒิของ Pearson มีความโดดเด่นก็คือการเน้นเรื่องการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน ดังที่ Phil อธิบายไว้ว่าเมื่อออกแบบหลักสูตร ผู้สร้างหลักสูตรจะใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพจากหลากหลายภูมิภาคเพื่อให้ประเมินได้ดีขึ้นว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกิดขึ้นที่ใด   

"เราสามารถช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และสนับสนุนการจ้างงานได้จากการทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และนำแนวทางนั้นมาใช้ในหลักสูตรของเรา นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เปรียบอย่างแท้จริงและพวกเขา [ผู้เรียน] ชอบที่หลักสูตรเป็นแบบนี้ นี่เป็นหนึ่งในจุดแข็งหลักของเรา” เขากล่าว