8 เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างได้ผล

infographic

เราตระหนักดีว่าผู้เรียนทั่วเอเชียเช่นคุณต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการสร้างความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

จึงเราขอให้ผู้เชี่ยวชาญของเราให้คำแนะนำที่ได้ผลมากที่สุด นำไปใช้ได้จริง และสนุกสนาน เพื่อช่วยสนับสนุนคุณในกระบวนการเรียนรู้

นี่คือแปดเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญภาษาที่ใช้กันทั่วโลก โปรดดูอินโฟกราฟิกด้านล่าง: