10 kỹ năng có thể chuyển đổi hàng đầu cho sự nghiệp trong thế kỷ 21

infographic

Trong đồ họa thông tin này, chúng ta sẽ khám phá những kỹ năng có thể chuyển đổi quan trọng nhất mà các nhà tuyển dụng toàn cầu đang tìm kiếm. 
 
Khám phá những kỹ năng mà bạn cần để tăng khả năng được tuyển dụng và nâng cao triển vọng phát triển sự nghiệp của bản thân.