PODCAST: Tập 9 — Tìm hiểu nhiều con đường dẫn tới giáo dục đại học

podcast

Chào mừng quý vị đến với tập 9 của podcast Nghệ thuật của sự học hỏi. 
 
Tham gia cùng chúng ta hôm nay có ông Simon Young, Giám đốc danh mục tại BTEC châu Á để cùng thảo luận về những con đường khác nhau dẫn tới giáo dục đại học. 
 
Trong phần đầu chương trình, chúng ta thảo luận về giá trị của việc tư duy đột phá khi xem xét triển vọng của giáo dục đại học và sau đại học (0:59), sự kỳ thị cố hữu đối với giáo dục hướng nghiệp (7:15), sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức nền kinh tế hiện đại đã biến chuyển nhận thức của các nước Đông Nam Á về các hình thức thay thế giáo dục đại học (11:32), cách thức văn bằng BTEC của Pearson có thể giúp bạn tìm được công việc toàn thời gian hoặc được sử dụng làm bản lề hướng tới giáo dục đại học (15:35), các khóa học BTEC phổ biến (20:34), các xu hướng giáo dục tại Đông Nam Á, cùng nhiều nội dung khác (23:26).