Sách hướng dẫn cho nhà giáo dục 2.0: Vai trò của những kỹ năng tương lai trong thế giới việc làm mới

ebook

Toàn cầu hóa, tự động hóa và những tiến bộ trong công nghệ đã nâng tầm quan trọng của các kỹ năng tương lai lên cao hơn bao giờ hết.   

Chúng tôi đã rất vinh dự được trò chuyện với ông Jason Gregory đến từ Pearson (Giám đốc quốc tế, BTEC & Thực tập tại Anh quốc) để tìm hiểu quan điểm của ông về tầm quan trọng của những kỹ năng tương lai và vai trò chủ chốt của các nhà giáo dục trong việc trang bị cho học viên những năng lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động tương lai. 
 


Vậy, nội dung cuốn Sách điện tử này có gì? 
 

  • Tinh thần hợp tác sẽ biến thế giới trở nên linh hoạt, hòa nhập và có sức mạnh lớn lao hơn: vai trò của tất cả các bên liên quan khi cùng đồng lòng hợp tác (người học, nhà giáo dục, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách)
  • Lồng ghép các kỹ năng tương lai vào chương trình học tập hiện đại để xây dựng tư duy ‘học tập không ngừng’ 

  • Vai trò của các nhà giáo dục trong việc phát triển các kỹ năng tương lai cho người học 

  • Duy trì khả năng cạnh tranh nhờ các kỹ năng tương lai luôn cập nhật… và nhiều nội dung khác! 


Đánh bại đối thủ — tải bản sao miễn phí ngay hôm nay.