Dữ liệu và những tác động tới lớp học hiện đại

article

Do nhu cầu học tiếng Anh ngày càng gia tăng trên khắp châu Á, những đổi mới trong công nghệ học tập đang làm thay đổi cách các nhà giáo dục đối mặt với thách thức trang bị cho người học các kỹ năng (và kiến thức) tiếng Anh cần thiết để thành công trong cuộc sống cá nhân cũng như trong sự nghiệp – trong cuộc sống thường nhật, trong lĩnh vực học vấn và chuyên môn.   

Sự gia tăng của mô hình học tập được hỗ trợ bằng công nghệ – hay nói cách khác chính là phương pháp sư phạm lấy công nghệ làm nền tảng – cho phép giáo viên thu thập và phân tích dữ liệu về thành tích của học sinh gần như theo thời gian thực, đồng thời cho phép các nhà giáo dục sử dụng những kiến thức đã học hỏi được để điều chỉnh trải nghiệm học tập cho phù hợp với yêu cầu của từng cá nhân. Ngoài ra, mô hình này còn có tác động sâu sắc tới phương pháp giảng dạy tiếng Anh (ELT) hiện đại.  

Bên cạnh đó, phương pháp sư phạm được hỗ trợ bởi công nghệ còn tạo ra một sản phẩm phụ, chính là dữ liệu giáo dục mà giáo viên có thể sử dụng để cung cấp thông tin chuyên sâu vô giá cho người học, nhằm giúp họ hoạch định hành trình học tập, để giúp giáo viên hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của từng nhóm học sinh, và những nhà lãnh đạo giáo dục có cái nhìn rõ ràng hơn về cấu trúc học liệu nhằm đưa ra những quyết định kịp thời để tối ưu hóa khung chương trình học tập và giảng dạy rộng lớn hơn mà cơ sở giảng dạy của họ cung cấp. Sự chuyển đổi đang diễn ra này cơ bản mang lại những cơ hội ra quyết định về giáo dục nhờ vào dữ liệu, điều gần như không thể trong những năm trước.  

Và có một số biến đổi mang lại phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu đối với lớp học hiện đại: tăng cường đào tạo, cộng với sự xuất hiện các công nghệ mới và triển khai các tiêu chuẩn chung mới, v.v.   

Nhờ đó, các nhà giáo dục và người học có thể hiểu rõ ràng hơn khái niệm “đánh giá kết quả học tập” và “đánh giá vì kết quả học tập”, nói cách khác chính là sự khác biệt giữa quan điểm học tập để phục vụ mục đích kiểm tra, và kiểm tra để giúp cải thiện quá trình học tập.   

Ví dụ: những công cụ như thăm dò trực tuyến trong lớp học giúp giáo viên xác định mức độ tham gia bài học của học sinh cũng như mức độ học sinh tiếp nhận các kiến thức chủ đạo được giảng dạy. Trong thời gian gần đây, các ứng dụng học tập từ xa phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Những công nghệ này tích hợp các tính năng thăm dò, cho phép nhà giáo dục không ngừng thu thập dữ liệu về thành tích của học sinh, mặc dù không phải lúc nào cũng cần có mặt trực tiếp tại lớp học.