Onderzoek doen, 2e editie

Een praktische inleiding in onderzoeksvaardigheden

Frank Plooij

ISBN 9789043019637
Pagina's 280
Soort Paperback
Publicatiedatum 08-02-2011
Prijs € 40,95 (incl. btw)

Onderzoek doen is een beknopte, duidelijke en overzichtelijke inleiding onderzoeksvaardigheden. In dit boek worden de basisbeginselen van onderzoek behandeld. Veelal worden de onderwerpen onderzoeksvaardigheden, statistiek en rapportage behandeld in afzonderlijke boeken. Dit boek onderscheidt zich daarvan door deze onderwerpen in één boek te behandelen. Het doen van onderzoek en de keuzes die de onderzoeker zelf moet maken, staan daarbij centraal.

Het boek bestaat uit 11 hoofdstukken, die verdeeld zijn in drie delen. Deel 1 belicht in algemene termen het doen van onderzoek. Na een inleidend hoofdstuk wordt ingegaan op het onderzoeksontwerp, het verzamelen en het analyseren van gegevens. Deel 2 behandelt de beschrijvende statistiek die bij elk onderzoek aan de orde komt. Het gaat daarbij om inzicht verkrijgen in de verzamelde gegevens. Dit deel kan ook worden gebruikt als een inleidende cursus statistiek. In deel 3 wordt aandacht besteed aan de rapportage en presentatie van onderzoeksresultaten. Ook geeft het een inleiding van de mogelijkheden die MS Excel en SPSS hierbij bieden. Door deze indeling worden de traditionele subfasen van het doen van onderzoek gevolgd, onderzoeksontwerp , gegevens verzamelen, gegevens analyseren en rapportage.

In deze tweede editie van dit boek zijn de op- en aanmerkingen van zowel studenten als van docenten meegenomen om het boek te verbeteren. Daarnaast zijn cases toegevoegd en of aangepast om deze beter bruikbaar te maken in de lessen of voor zelfstudie.

Onderzoek doen is geschikt voor iedereen die te maken heeft met onderzoek, ongeacht studierichting of beroepspraktijk. Door de opzet van het boek, met vele vragen, opdrachten en mogelijkheden tot reflectie, is het ook geschikt voor zelfstudie.

Laten we contact houden!