Observeren en rapporteren, 3e editie met MyLab

  Boek + MyLab MyLab (incl. eText)
ISBN 9789043033817 9789043033824
Soort Paperback + Online Online
Prijs € 35,95 (incl. btw) € 23,95 (incl. btw)
Toegang 2 jaar 2 jaar

Observeren en rapporteren behandelt de essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het deskundig observeren volgens het FACE®-model (Faciliteren van de Afstemming van Cognities en Emoties). Dit model gaat uit van de systematische afstemming van het eigen denken en voelen op het professionele handelen. Toepassing van dit model helpt de eigen vaardigheden als observator te ontwikkelen.

Deel I begeleidt de student op het leerpad van ‘alledaags’ naar professioneel observeren. In deel II is het (systematisch) observeren uitgewerkt in een stappenplan. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de vastlegging en rapportage van de resultaten van een observatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, cases en opgaven kan de lezer actief aan de slag met de stof.

Observeren en rapporteren is in de eerste plaats geschikt voor studenten van sociaalagogische, psychologische, pedagogische en (para)medische opleidingen. Bovendien is het boek toegankelijk voor professionals die hun observatievaardigheden verder willen ontwikkelen.

Laten we contact houden!