Datzaljeleren.nl

Datzaljeleren.nl

De vraaggestuurde en adaptieve e-learning op Datzaljeleren.nl staat voor efficiënt, effectief en plezierig leren.

Mag ik digitaal lesmateriaal verplicht voorschrijven?

Hoe krijg ik als docent toegang tot Datzaljeleren.nl?

De student heeft een tweedehands boek. Hoe maakt hij de e-learningmodule?

Hoelang is de module van een student geldig?

Kan een student uitloggen zonder dat de scores kwijtraken?

Moet de student software downloaden voor het gebruik van de module?