Datzaljeleren.nl

Datzaljeleren.nl

De vraaggestuurde en adaptieve e-learning op Datzaljeleren.nl staat voor efficiënt, effectief en plezierig leren.

Hoe krijg ik als docent toegang tot Datzaljeleren.nl?

De student heeft een tweedehands boek. Hoe maakt hij de e-learningmodule?

Hoelang is de module van een student geldig?

Kan een student uitloggen zonder dat de scores kwijtraken?

Moet de student software downloaden voor het gebruik van de module?