Progress

Progress is een geïntegreerde taaltoets. Alle taalvaardigheden, zowel de receptieve als de productieve, komen aan bod. Dit betekent dat de toetsonderdelen in Progress vaak meerdere vaardigheden tegelijkertijd toetsen. Bijvoorbeeld bij het toetsonderdeel Listen and then write wordt zowel een score gegeven voor luisteren als voor schrijven. Deze geïntegreerde benadering van het toetsen van vaardigheden komt overeen met natuurlijk taalgebruik.

Keep in touch with us