ก้าวสู่อาชีพระดับโลกด้วย BTEC

image

ตลาดงานกำลังแข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆ และนายจ้างล้วนต้องการ 


ผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้าน  เรื่องนี้จะส่งผลต่อแรงงานในอนาคตอย่างไร การสร้างความมั่นใจถึง การมีคุณวุฒิที่เพิ่มโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างคือกุญแจสำคัญ  

ตัวอย่างเช่น คุณวุฒิของ BTEC เปิดประตูสู่อาชีพที่ทรงคุณค่าในด้าน STEM สุขภาพ กีฬา ธุรกิจ ไอที ความคิดสร้างสรรค์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้คุณประกอบอาชีพที่ต้องการได้ด้วยทักษะที่นายจ้างในยุค ปัจจุบันต้องการ   

ในอินโฟกราฟิกนี้ เราได้อธิบายวิธีสร้างความได้เปรียบและการก้าว สู่อาชีพระดับโลกด้วย BTEC