พอดแคสต์: ตอนที่ 5 — ในเศรษฐกิจยุคใหม่ หากไม่ยกระดับทักษะ ก็มีแต่ต้องตามหลัง

image

การสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของการยกระดับทักษะแรงงานอย่าง ต่อเนื่อง (และมีประสิทธิภาพ) ในเศรษฐกิจยุคใหม่ ฟังเลย 

ยินดีต้อนรับสู่ตอนที่ 5 ของพอดแคสต์ Art of Learning โดย Pearson Asia  

เราได้รับเกียรติจากคุณเจสัน เกรกอรี ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ BTEC แห่งสหราชอาณาจักรและการฝึกงานที่ Pearson และคุณไซมอน ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายดูแล BTEC ในเอเชียที่ Pearson มาร่วมสนทนากันว่า เหตุใดการยกระดับทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพใน เศรษฐกิจยุคใหม่จึงเป็นเรื่องสำคัญ  

เราจะสำรวจแนวคิดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และผลกระทบต่อ โอกาสในการทำงานและรูปแบบการจ้างงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1:08) ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนากับรัฐมนตรีของรัฐบาลและผู้นำ ทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการความท้าทายด้านทักษะในอนาคต (3:42) ความหมายของการยกระดับทักษะ (8:04) ความจำเป็นของการร่วมมือ กันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และรัฐบาลเพื่อให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง นโยบายการศึกษา (10:13) บทบาทของ Pearson ในประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมและรัฐบาล (12:09) ขั้นตอนที่รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมสามารถทำได้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ ลงทุนอย่างเพียงพอในกลยุทธ์ด้านทักษะแห่งอนาคต (15:35) COVID-19 ได้เร่งให้เกิดเทรนด์ที่สำคัญและเพิ่มความเร่งด่วนในการยกระดับทักษะ อย่างไร (18:16) และความสำคัญของการใช้แนวคิด 'การเรียนรู้ตลอดชีวิต' (23:22)