ใครคือแรงงานในอนาคตของไทยและเวียดนาม

image

สำหรับรัฐบาลไทยและเวียดนาม ความเข้าใจในด้านพฤติกรรมและความต้องการทางอาชีพของแรงงานในอนาคตถือเป็นเรื่องสำคัญ 
  
อิโฟกราฟิกที่ถ่ายทอดการศึกษาและวิจัยจาก Pearson และนีลเส็นดังกล่าวนี้ แสดงข้อมูลเจาะลึกเรื่องความปรารถนาด้านการศึกษา การทำงาน และอาชีพ ของคนเมืองชาวไทยและเวียดนาม