INFOGRAPHIC (Vietnamese): A beginner’s guide to PTE Academic

Pearson Test of English Academic (PTE) là bài thi tiếng Anh quốc tế được công nhận trên toàn cầu.

PTE giúp đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh nhanh nhất và linh hoạt nhất, dùng để xét tuyển đại học.

Bài thi là một trải nghiệm tuyệt vời cho người học tiếng Anh, giúp họ chinh phục các mục tiêu một cách chuyên nghiệp.

Truy cập thông tin về PTE ngay tại đây.