News & insights

 • INFOGRAPHIC (Vietnamese): A beginner’s guide to PTE Academic

  Pearson Test of English Academic (PTE) là bài thi tiếng Anh quốc tế được công nhận trên toàn cầu.

  PTE giúp đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh nhanh nhất và linh hoạt nhất, dùng để xét tuyển đại học.

  Bài thi là một trải nghiệm tuyệt vời cho người học tiếng Anh, giúp họ chinh phục các mục tiêu một cách chuyên nghiệp.

  Truy cập thông tin về PTE ngay tại đây. 

  Read more
 • INFOGRAPHIC (Thai): A beginner’s guide to PTE Academic

  แบบทดสอบ Pearson Test of English Academic(PTE) คือแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

  แบบทดสอบ PTE ใช้วิธีการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่รวดเร็วและยืดหยุ่นเพื่อการสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

  นอกจากนี้ PTE ยังเหมาะสมสำหรับยกระดับผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

  ข้อมูลอินโฟกราฟิกด้านล่างได้ทำการสรุปสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับแบบทดสอบ PTE 

  Read more
 • INFOGRAPHIC: A beginner’s guide to PTE Academic

  The Pearson Test of English Academic (PTE) is a globally recognised English language assessment test.

  PTE provides test takers the fastest and most flexible way of proving their English language proficiency for university admissions.

  It is also ideal for helping English language learners in their pursuit of professional excellence.

  The infographic below outlines everything you need to know about the PTE. 

  Read more