พอดแคสต์: ตอนที่ 10 — การต่อยอดอาชีพของคุณในอนาคตและคุณค่าของโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้าง 

ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Art of Learning ตอนที่ 10 
 
เราได้รับเกียรติจากคุณ Stuart Connor ผู้อำนวยการฝ่ายคุณวุฒิและการประเมินของ Pearson Asia และคุณ Anisa Zulfiqar ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ PCTA ของ Pearson Asia ที่จะมาสนทนาเกี่ยวกับการต่อยอดอาชีพในอนาคตของผู้เรียน ความสำคัญของโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้าง และอื่นๆ อีกมากมาย 
 
เราสำรวจถึงความหมายของโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างและเหตุใดโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างจึงกลายเป็นแนวคิดที่สำคัญ (1:18) การมุ่งเน้นที่โอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (3:14) ผู้เรียนในปัจจุบันนั้นขาดทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เหมาะกับเศรษฐกิจยุคใหม่หรือไม่ (4:02) ทักษะที่เป็นที่ต้องการและการที่ทักษะเหล่านั้นพัฒนาและจำเป็นในทุกอุตสาหกรรม (7:01) ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมส่งผลต่อความต้องการทักษะแห่งอนาคตอย่างไร (9:47) การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทำให้การปิดช่องว่างของทักษะในไทยและเวียดนามมีความสำคัญขึ้นหรือไม่ (11:53) คำแนะนำในการต่อยอดอาชีพในอนาคตสำหรับผู้เรียน (16:08) สิ่งที่นักการศึกษาในไทยและเวียดนามสามารถทำได้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการทำงาน (18:16) การศึกษาแบบ Pearson ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้เรียนอย่างไร (20:38) และอีกมากมาย