PODCAST: Tập 10 — Xây dựng tương lai vững chắc cho sự nghiệp của bạn và giá trị của kỹ năng nghề nghiệp

image

Chào mừng quý vị đến với tập 10 của podcast Nghệ thuật của sự học hỏi. 
 
Tham gia cùng chúng ta trong tập này có Ông Stuart Connor, Giám đốc khảo thí và văn bằng của Pearson châu Á và Bà Anisa Zulfiqar, Giám đốc phát triển kinh doanh PCTA của Pearson châu Á để cùng thảo luận về cách thức người học có thể xây dựng tương lai vững chắc cho sự nghiệp của họ và giá trị của kỹ năng nghề nghiệp cùng nhiều nội dung khác. 
 
Chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa về kỹ năng nghề nghiệp và lý do vì sao đây là một khái niệm quan trọng (1:18), sự chú trọng mạnh mẽ tới kỹ năng nghề nghiệp trong thời kỳ suy thoái kinh tế (3:14), liệu người học có thiếu sót những kỹ năng liên quan để thích ứng với nền kinh tế hiện đại hay không (4:02), những kỹ năng được yêu cầu cùng cách thức những kỹ năng này phát triển và xuyên suốt tất cả các lĩnh vực ngành nghề (7:01), tốc độ thay đổi các lĩnh vực ngành nghề tác động ra sao tới những yêu cầu về kỹ năng tương lai (9:47), liệu đại dịch COVID-19 có thúc đẩy trọng tâm vào việc khắc phục những lỗ hổng kỹ năng tại Thái Lan và Việt Nam hay không (11:53), lời khuyên về cách thức người học có thể xây dựng tương lai vững chắc cho sự nghiệp của họ (16:08), các nhà giáo dục tại Thái Lan và Việt Nam có thể làm gì để giúp người học sẵn sàng tham gia lực lượng lao động (18:16), cách thức chương trình giáo dục của Pearson mang lại lợi thế cạnh tranh cho người học (20:38) cùng nhiều nội dung khác.