• ใครคือแรงงานในอนาคตของไทยและเวียดนาม

    image

    สำหรับรัฐบาลไทยและเวียดนาม ความเข้าใจในด้านพฤติกรรมและความต้องการทางอาชีพของแรงงานในอนาคตถือเป็นเรื่องสำคัญ 
      
    อิโฟกราฟิกที่ถ่ายทอดการศึกษาและวิจัยจาก Pearson และนีลเส็นดังกล่าวนี้ แสดงข้อมูลเจาะลึกเรื่องความปรารถนาด้านการศึกษา การทำงาน และอาชีพ ของคนเมืองชาวไทยและเวียดนาม 

    read more