• พอดแคสต์: ตอนที่ 6 — การยกระดับทักษะแรงงานผ่านคุณวุฒิที่ มุ่งเน้นด้านอาชีพ

  podcast

  ยินดีต้อนรับสู่บทที่ 6 ของพอดแคสต์ Art of Learning  

  เราได้รับเกียรติจากคุณไซมอน ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายดูแล BTEC ในเอเชีย ของ Pearson มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของการยกระดับ ทักษะแรงงานในเศรษฐกิจยุคใหม่ และความสำคัญของคุณวุฒิที่มุ่งเน้น ด้านอาชีพ  

  เราได้พูดคุยกันว่าการยกระดับทักษะช่วยปลดล็อกพลังที่แท้จริงของ พนักงานได้อย่างไร (1:01) การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา ผ่านความสำเร็จของ BTEC (3:35) กระบวนการสร้างคุณวุฒิ BTEC (8:29) เพราะเหตุใดผู้สอนจึงรักการสอนคุณวุฒิ BTEC (12:14) คุณวุฒิ BTEC ที่ได้รับความนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (14:30) BTEC จะส่งผลดี ต่อผู้เรียนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างไร และอีกหลากหลาย เรื่องราว (17:44)

  read more
 • พอดแคสต์: ตอนที่ 5 — ในเศรษฐกิจยุคใหม่ หากไม่ยกระดับทักษะ ก็มีแต่ต้องตามหลัง

  image

  การสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของการยกระดับทักษะแรงงานอย่าง ต่อเนื่อง (และมีประสิทธิภาพ) ในเศรษฐกิจยุคใหม่ ฟังเลย 

  ยินดีต้อนรับสู่ตอนที่ 5 ของพอดแคสต์ Art of Learning โดย Pearson Asia  

  เราได้รับเกียรติจากคุณเจสัน เกรกอรี ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ BTEC แห่งสหราชอาณาจักรและการฝึกงานที่ Pearson และคุณไซมอน ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายดูแล BTEC ในเอเชียที่ Pearson มาร่วมสนทนากันว่า เหตุใดการยกระดับทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพใน เศรษฐกิจยุคใหม่จึงเป็นเรื่องสำคัญ  

  เราจะสำรวจแนวคิดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และผลกระทบต่อ โอกาสในการทำงานและรูปแบบการจ้างงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1:08) ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนากับรัฐมนตรีของรัฐบาลและผู้นำ ทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการความท้าทายด้านทักษะในอนาคต (3:42) ความหมายของการยกระดับทักษะ (8:04) ความจำเป็นของการร่วมมือ กันระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และรัฐบาลเพื่อให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง นโยบายการศึกษา (10:13) บทบาทของ Pearson ในประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมและรัฐบาล (12:09) ขั้นตอนที่รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมสามารถทำได้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ ลงทุนอย่างเพียงพอในกลยุทธ์ด้านทักษะแห่งอนาคต (15:35) COVID-19 ได้เร่งให้เกิดเทรนด์ที่สำคัญและเพิ่มความเร่งด่วนในการยกระดับทักษะ อย่างไร (18:16) และความสำคัญของการใช้แนวคิด 'การเรียนรู้ตลอดชีวิต' (23:22)

  read more