PTE Academic คือมาตรฐานระดับโกลด์: เหตุผลก็เพราะ

image

Pearson Test of English (PTE) เป็นมาตรฐานระดับโกลด์ด้านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน   

PTE เปิดประตูนำคุณสู่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ทุนการศึกษาที่ช่วยพลิกชีวิต และวีซ่านักเรียนและนักศึกษา   

ลองมาดูเหตุผลที่ทำให้ PTE ถือเป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่างประเทศและการยื่นขออพยพอย่างแท้จริง