PTE Academic là tiêu chuẩn vàng: đây là lý do

image

Bài thi tiếng Anh của Pearson (PTE) là bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh tiêu chuẩn vàng cho học viên.   

PTE là cánh cửa đưa bạn đến các trường đại học và cao đẳng được công nhận trên toàn cầu, học bổng bước ngoặt trong đời và thị thực học sinh.   

Xem lý do PTE được đông đảo học sinh lựa chọn làm bài thi tiếng Anh khi đi du học và di trú.