MyEnglishLab

MyEnglishLab is een interactief online platform dat onderdeel uitmaakt van de Pearson-methoden voor Engels. Het is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de lesmaterialen in het middelbaar beroeps onderwijs.

Geïnformeerd lesgeven met MyEnglishLab

1. De docent presenteert de leerstof in het klaslokaal.

2. Studenten maken oefeningen via MyEnglishlab-platform. De docent krijgt automatisch feedback van de scores en de verbeterpunten.

3. Feedback van MyEnglishLab helpt de docent bij de voorbereiding van de volgende les.

Voordelen voor de docent

  • Inzicht in de resultaten van de groep en van de individuele student
  • Mogelijkheid tot inspelen op individuele behoeftes van studenten (differentiatie)
  • Meer tijd voor taalproductie tijdens de klassikale momenten
  • MyEnglishLab bespaart correctietijd en geeft structuur aan de les Engels.

Keep in touch with us