Ondek hier onze methoden Engels voor basisscholen

Wij staan voor leren in 21ste eeuw! Voor u betekent dat werken met hoog kwalitatieve, leerkrachtvriendelijke methoden die uw leerlingen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Voor uw leerlingen betekent dit dat zij naast Engels veel hedendaagse vaardigheden zullen ontwikkelen en leren om te leren.

Keep in touch with us