Over onze methoden

Kernpunten van Pearson-methoden voor het voortgezet onderwijs

Communicatieve aanpak

De methodologie achter Pearson-methoden is gebaseerd op de gedachte dat het leren van een taal het beste gaat wanneer leerlingen te maken hebben met realistische situaties waardoor zij de taal goed kunnen oefenen. Als docent reikt u uw leerlingen leerstrategieën aan hoe zij het beste de taal kunnen leren en toepassen. Wanneer u Engels geeft met een Pearson-methode ligt de nadruk in uw les op communicatie.

Authentiek materiaal

Het is belangrijk dat het materiaal zowel communicatief als authentiek is. Maar zelf lesmateriaal maken kost enorm veel tijd. Daarom bevatten de methoden van Pearson een breed scala aan uitdagend, origineel lesmateriaal van video’s tot luister- en leesteksten. 

Doeltaal-voertaal

Wanneer u een Engelstalige omgeving in uw klaslokaal creëert met authentieke en communicatieve materialen, zullen uw leerlingen eerder de taal gebruiken. Daarnaast zijn ze gemotiveerder en raken zij sneller vertrouwd met de taal. Ze leren sneller en beter te communiceren. Het gaat om het aanleren van vaardigheden, dus geen saaie vertalingen meer maken of woordjes stampen, maar de taal gebruiken.

21e-eeuwse vaardigheden

Goed Engels taalonderwijs gaat verder dan communicatieve lessen. De huidige generatie leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft ook vaardigheden nodig om op een effectieve manier te communiceren in een maatschappij die snel verandert. Denk bijvoorbeeld aan kennis van de media en bewustwording van andere landen en culturen, maar ook aan de 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creatief en kritisch denken, problemen oplossen en digitale geletterdheid.

Zelf bekijken?