8 tip para talagang matuto ng English

infographic

Alam namin na nakakaranas ang mga nag-aaral sa buong Asya tulad mo ng maraming hamon sa pagiging magaling sa wikang English.

Kaya naman nanghingi kami sa aming mga eksperto ng kanilang mga pinakaepektibo, praktikal, at masayang tip na makakatulong sa iyo sa pag-aaral.

Narito ang aming walong tip para maging bihasa sa wika ng mundo — tingnan ang infographic sa ibaba: