8 mẹo học tiếng Anh hiệu quả

infographic

Chúng tôi nhận thấy rằng người học tại Châu Á, như bạn chẳng hạn, đang gặp vô vàn khó khăn trên hành trình thông thạo tiếng Anh.

Do đó, chúng tôi đã hỏi chuyên gia về các mẹo hiệu quả, thiết thực và thú vị nhất để giúp bạn thành công trên hành trình học tập.

Sau đây là tám mẹo để giúp bạn thông thạo ngôn ngữ toàn cầu — hãy xem đồ họa thông tin bên dưới: