Vì sao bài thi trên máy tính là phương pháp của tương lai

image

Trong đồ họa thông tin này, chúng ta sẽ tìm hiểu tính hiệu quả, công bằng của bài thi trên máy tính và vì sao đây chính là phương pháp của tương lai.  

Hãy tìm hiểu thông tin chuyên sâu bên dưới.