Sách hướng dẫn cho nhà giáo dục: Giảng dạy tư duy phản biện trong thế giới ngày nay [TẢI XUỐNG MIỄN PHÍ]

ebook

Tư duy phản biện là một trong những kỹ năng được ưa chuộng nhất trong thế giới hiện đại – thậm chí nhiều nhà lãnh đạo tư tưởng còn cho rằng đây là kỹ năng đầu bảng trong danh sách các kỹ năng của tương lai. Các nhà giáo dục phải đóng vai trò đi đầu trong giảng dạy kỹ năng tư duy phản biện cho người học hiện nay trong khuôn khổ chương trình giảng dạy của họ cũng như trong các phương pháp giảng dạy rộng lớn hơn.   

Trong tài liệu này, quý vị sẽ tìm hiểu thông tin chuyên sâu có thể biến thành hành động và dành riêng cho quý vị, do chính các chuyên gia về tư duy phản biện đã có nhiều năm nghiên cứu về chủ đề này đưa ra.   

Nội dung của Sách điện tử này có gì? 
 

  • Phân tích các nghiên cứu về tư duy phản biện 

  • Tư vấn cách giảng dạy tư duy phản biện trong bối cảnh hiện nay 

  • Tầm quan trọng của tư duy phản biện 

  • Tìm hiểu sâu hơn về cách thức đánh giá tư duy phản biện và vai trò của công nghệ 

  • Thông tin chuyên sâu về cách điều chỉnh phương pháp giảng dạy tư duy phản biện cho phù hợp với từng cá nhân 

  • Phân tích các thách thức về văn hóa và toàn cầu trong giảng dạy tư duy phản biện 
 

Đánh bại đối thủ – tải bản sao miễn phí ngay hôm nay.