Hướng dẫn triển khai học tập kết hợp

infographic

Hướng dẫn bằng hình ảnh, trình bày cách triển khai mô hình học tập kết hợp, những lợi ích của mô hình này trong lớp học hiện đại, cùng nhiều nội dung khác.  

Xem đồ họa thông tin bên dưới: