Episode 13 — Academic English, Business English, Real-world English—ano ang pagkakaiba-iba?

Podcast

Welcome sa episode 13 ng Art of Learning podcast.

Sasamahan tayo ni Dr. Tran Huong Quynh, Head ng English Linguistics Division (Faculty of English) sa Hanoi National University of Education, para talakayin ang maraming pagkakaiba-iba ng English, ang epekto nito sa propesyonal na paglago, at ang mga resource na makukuha ng mga mag-aaral na nagsisikap na maging bihasa sa wika.

Magsisimula tayo sa pagsisiyasat kung paano nagbabago ang mundo ng pag-aaral ng wikang English (2:06), ang mga pagkakaiba-iba ng pangnegosyong English, pang-akademikong English, at English sa totoong buhay (6:06), anong uri ng English ang dapat bigyan ng priyoridad ng mga mag-aaral (9:31), pag-aaral ng mga idiom (sawikain) at kung paano ito magagamit ng mga mag-aaral para sa kanilang pakinabang (12:29), at marami pa.