Tập 13 — tiếng Anh học thuật, tiếng Anh thương mại và tiếng Anh giao tiếp— Khác biệt là gì?

Podcast

Chào mừng quý vị đến với tập 13 của podcast Nghệ thuật của sự học hỏi.

Chương trình hôm nay có sự tham gia của Tiến sĩ Trần Hương Quỳnh, hiện đang là Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chúng ta sẽ thảo luận về các nhánh tiếng Anh khác nhau, tác động của tiếng Anh đối với khả năng phát triển chuyên môn cũng như tìm hiểu các nguồn lực hiện có để giúp người học thông thạo ngoại ngữ này.

Trong phần đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu xem thế giới học tiếng Anh đang thay đổi ra sao (2:06), tiếp đó là các nhánh tiếng Anh thương mại, tiếng Anh học thuật và tiếng Anh giao tiếp (6:06), cần ưu tiên những loại người học nào (9:31), học thành ngữ và cách thức người học có thể sử dụng thành ngữ để mang lại lợi thế cho bản thân (12:29), cùng nhiều nội dung khác.