ตอนที่ 13 — ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริง ต่างกันอย่างไร

Podcast

ยินดีต้อนรับสู่ตอนที่ 13 ของพอดแคสต์ Art of Learning

ดร. Tran Huong Quynh หัวหน้าแผนกภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (คณะภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติฮานอย ได้ร่วมพูดคุยกับเราถึงความแตกต่างของภาษาอังกฤษในแต่ละรูปแบบ รวมไปถึงผลกระทบต่อการเติบโตทางวิชาชีพ และแหล่งข้อมูลสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสร้างความเชี่ยวชาญด้านภาษา

เราเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ว่าโลกแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกำลังเปลี่ยนไปอย่างไร (2:06) ความแตกต่างของภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริง (6:06) ผู้เรียนควรจัดลำดับความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่ละประเภทอย่างไร (9:31) การเรียนรู้สำนวนและวิธีที่ผู้เรียนสามารถใช้สำนวนเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ (12:29) และอื่นๆ อีกมากมาย