Tutor | Pedagogisch Werk

Pearson Pearson Tutor | Pedagogisch Werk

Uw curriculum staat centraal bij Tutor | Pedagogisch Werk, een vernieuwende, innovatieve online methode voor mbo.

Tutor | Pedagogisch Werk animatie 'Het Systeem'
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
Tutor | Pedagogisch Werk video 'Doel van feedback'
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
Tutor | Pedagogisch werk animatie 'Nurture en nature'
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
Tutor | Pedagogisch Werk video 'Sensitieve responsiviteit'
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
Tutor | Zorg: Behind the scenes!
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.

Beschikbare modules in Tutor | Pedagogisch werk

Didactiek

Gesprekstechniek

Groepsdynamica

Ontwikkelingspsychologie en levensfasen

Pedagogiek.

Teamrollen Belbin, Roos van Leary

Voorlichting en presentatie

Binnenkort beschikbaar

Activiteiten

Begeleiden algemeen

Beroepshouding en beroepscode

Diversiteit•Communiceren met kinderen

Profiel Onderwijsassistent

(V)VE-methodiek

Beheertaken

Buitenschoolse activiteiten

Communicatietheorie

Communiceren in uitdagende situaties

Communiceren met ouders

Coördineren

Deskundigheid

EHBO

Eisen onderwijs

Evalueren

Gespecialiseerde opvang

Gesprekstechnieken

Gezondheid en preventie algemeen

ICT en Mediawijsheid

Kinderziekten

Kwaliteitszorg

 

Leiderschap

Lezen en rekenen

Netwerken

Ontwikkel- en behandelplan

Ontwikkelingsgericht werken

Praktische werkzaamheden

Professioneel begeleiden

Profiel gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Profiel pedagogisch medewerker

Samenwerken, overleggen en rapporteren

Specifieke doelgroepen

Specifieke doelgroepen OA

Spelen en leren

Stimulerende speel- en leeromgeving

Taal en taalverwerving

Toezicht houden

Veiligheid, hygiëne en duurzaamheid

Verzorging

Verzorging specifieke doelgroepen

Werken (in loondienst)

Werken met een handelingsplan voor leeractiviteiten

Werkveld van de pedagogisch medewerker·       

Wet- en regelgeving

Zelfredzaamheid