Tutor | Sociaal Werk

Pearson Pearson Tutor | Sociaal Werk

Uw curriculum staat centraal bij Tutor | Sociaal Werk, een vernieuwende, innovatieve online methode voor mbo.

Tutor | Welzijn rondleiding
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
Tutor | Welzijn video 'Invullen Zelfredzaamheid'
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
Tutor | Welzijn animatie 'Verloop neurocognitieve stoornis'
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
Tutor | Welzijn video 'Motiverende gespreksvoering'
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
Tutor | Welzijn animatie 'Persoonlijkheidsontwikkeling'
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
Tutor | Welzijn: Behind the scenes!
Play
Privacy and cookies
By viewing this third-party content from www.youtube.com you agree to their terms and conditions, privacy notice and acknowledge they may use cookies and pixels for information and analytics gathering.
 • Actief luisteren en LSD-techniek
 • Activeren
 • Activiteiten opzetten
 • Anatomie & Fysiologie
 • Begeleiden bij seksualiteit
 • Begeleiding (algemeen)
 • Begeleidingshouding
 • Beroepscode sociaal werk
 • Beweging, bewegingsrichtlijnen, spieren en zenuwstelsel
 • Budgetteren
 • De-escalerend werken
 • Dementie
 • Diversiteit
 • Doelgroepen: vluchtelingen, jongeren, ouderen, LVB
 • Duurzaam en veilig werken
 • Effectieve interventies
 • Eigen regie
 • EHBO
 • Gesprekstechniek
 • Gezond en ziek
 • Groepsdynamica
 • Hygiëne en huishouden
 • ICT en mediawijsheid
 • Instructie geven
 • Jeugdwet
 • Kwaliteitszorg
 • Methodisch werken
 • Missie en visie
 • Mobiliteit en hulpmiddelen
 • Motiverende gespreksvoering
 • Observeren
 • Ondersteunen bij verandering
 • Ontwikkelingspsychologie en levensfasen
 • Overleggen en rapporteren
 • Participatiewet
 • Persoonlijke verzorging
 • Positieve gezondheid
 • Professionaliseren
 • Protocollen en procedures
 • Psychiatrische problematiek
 • Psychosociale problematiek: financiële problemen
 • Samenwerken
 • Sociale kaart
 • Socialisatieproces
 • Systeemgericht werken
 • Teamrollen Belbin, roos van Leary
 • Uiterlijke verzorging
 • Verpleegtechnische handelingen/Medicatie
 • Voeding en spijsvertering
 • Voorlichting en presentatie
 • Wetgeving algemeen
 • Werken in het gedwongen kader
 • Wlz: Wet langdurige zorg
 • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning