Informacja o prywatności

Zaktualizowano Kwiecień 2018

Zawarliśmy w tym miejscu informacje na temat tego, w jaki sposób zabezpieczamy dane użytkowników i w jaki sposób wykorzystujemy je w celu doskonalenia naszych produktów i usług z korzyścią dla wszystkich naszych klientów i użytkowników witryny.

Charakter naszej działalności wiąże się z tym, że co pewien czas wymagamy od naszych klientów i użytkowników witryny podania pewnych danych osobowych.

Gromadzone przez nas dane mogą obejmować tylko imię i nazwisko oraz adres e-mail, jednak w zależności od relacji użytkownika z Pearson, zakres gromadzonych danych może być szerszy.

Udostępnione nam dane osobowe, a także dane dotyczące sposobu korzystania z naszych stron – na przykład wyszukiwanych elementów i wybieranych preferencji – pomagają nam w lepszym zrozumieniu naszych klientów zarówno jako grupy, jak i indywidualnie. To z kolei pomaga nam w oferowaniu produktów i usług spełniających potrzeby użytkowników.

Jak chronimy dane użytkowników

Udostępniając swoje dane osobowe jakiejkolwiek firmie, użytkownik ma prawo oczekiwać, że dane te będą traktowane z pełną poufnością.

Prywatność użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie. Czynimy wszelkie starania, aby chronić dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników oraz przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Powyższe oznacza, że:

  • Bierzemy pełną odpowiedzialność za przechowywane informacje o użytkownikach
  • Nieprzerwanie chronimy prywatność użytkowników
  • Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników.

Niezależnie od tego, czy dane przekazano przez Internet, telefonicznie, czy w wiadomości tekstowej, e-mailu lub piśmie, nigdy nie będziemy z nich korzystać bez zgodnego z prawem powodu. Będziemy korzystać z nich w celach, w których poprosiliśmy o ich podanie oraz które opisaliśmy w niniejszej Informacji i w Polityce plików cookie. We wskazanych dokumentach objaśniamy, w jaki sposób zarządzamy i zabezpieczamy dane użytkowników, w tym:

  • jakie informacje gromadzimy na temat użytkowników
  • w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy te informacje
  • w jaki sposób zabezpieczamy przekazane nam informacje
  • prawa użytkowników w stosunku do przechowywanych przez nas informacji na ich temat
  • procedurę zgłaszania nadużyć.

W Pearson mamy świadomość tego, że użytkownicy są zainteresowani sposobem wykorzystywania ich danych osobowych. Doceniamy, że użytkownicy ufają w tej kwestii naszej rozwadze i rozsądkowi.

Niniejsza Informacja ma za zadanie pomóc użytkownikom zrozumieć, w jaki sposób my, a także inne podmioty z grupy, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników. Chcemy, aby użytkownicy podejmowali świadome decyzje podczas korzystania z naszych witryn internetowych i dostępnych w nich funkcji, w tym usług związanych z rejestracją i handlem elektronicznym.

Niniejsza Informacja dotyczy wszystkich stron internetowych w ramach naszych witryn, zawierających łącze do niniejszej Informacji oraz wszelkich funkcji w zakresie e-commerce, zakupów i innych funkcji tych witryn, które wymagają rejestracji na naszych stronach. Nie dotyczy to jednak stron podmiotów trzecich, do których łącza można znaleźć na naszych stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami ochrony prywatności obowiązującymi na odwiedzanych stronach, ponieważ nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Odnosząc się do naszych witryn i stron, mamy na myśli wszystkie witryny i aplikacje zawierające łącze do niniejszej Informacji.

Na końcu niniejszej Informacji dołączyliśmy pełne informacje na temat tego, kim jesteśmy.

Często Zadawane Pytania