Progress

Progress is een digitale, volledig geautomatiseerde adaptieve toets Engels die alle vaardigheden van uw leerlingen binnen een uur toetst, zonder enig nakijkwerk voor u. De toets kunt u gebruiken op verschillende momenten in een leerproces, zodat u nauwkeurig de voortgang van de leerlingen kunt bijhouden.

Getoetste vaardigheden
  • lezen
  • schrijven
  • luisteren
  • spreken, inclusief gesprekken voeren
  • twee onderdelen: grammatica en woordenschat

Voorbeelden van vraagtypen zijn:

Short Answer, Choose the Right Picture, Word, Phrase, Drag and Drop, Listen and Answer, Describe, Short Essay, Read and Speak, Listen and Write, Listen and Speak, Read and Write, Listen and Read, Listen and Speak, Passage Comprehension, Complete Dialogue, Fill in the Table.

Keep in touch with us