Choices

Choices en differentiatie

  • De Your Choices boxes in het leerlingenboek bevatten oefeningen op drie niveaus waardoor u kunt inspelen op de niveauverschillen.
  • Audiomateriaal wordt aangeboden op twee niveaus.
  • Het Language Choice–boekje kunt u gebruiken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Keep in touch with us